IMPORTANT. Li convidem al fet que llegeixi detingudament aquesta Declaració de Privacitat per a conèixer per què recopilem les seves dades personals i com són processats aquestes dades per Discer, S.L., Encuny, 20, 08038 Barcelona.

Aquesta política està subjecta a canvis pel que és convenient consultar-la cada vegada que Vostè decideixi visitar-nos.

ÀMBIT

Aquesta declaració de privacitat en línia de Discer, S.L., és pública i accessible a tots els usuaris i clients de Discer, S.L., i s'aplica a tots els llocs web de Discer, S.L. sent www.discer.com el lloc o domini principal.

També s'aplica a aquells documents o missatges emesos per Discer, S.L. que enllacen a aquesta política o declaració de privacitat o, si escau, indiquen que s'accedeixi a ella perquè Vostè conegui l'ús que fa Discer, S.L. de les seves dades personals.

A continuació, l'informem de manera general sobre els usos de la seva informació personal. Posteriorment es detallen aquests usos i tractaments.

INFORMACIÓ PERSONAL QUE RECOLLIM

Informació sobre l'ús de dades de caràcter personal, segons el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques, pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD).

Discer, S.L. respecta el seu dret a la intimitat i aplica tota la normativa vigent a fi de protegir les dades personals dels seus clients i usuaris.

Les seves dades personals són tractats amb la màxima confidencialitat, havent adoptat Discer, S.L., com a Responsable del Tractament, les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu necessàries per a garantir la confidencialitat i seguretat de les dades personals, evitant la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Perquè Vostè pugui rebre informació i, si escau, poder reservar o usar els productes i serveis que Discer, S.L. ofereix a través del lloc de Discer, S.L., és necessari que ens informi de certes dades personals necessàries per a poder, així, personalitzar-li els nostres serveis i ajustar-los als seus interessos i necessitats.

Li recordem que és deure de l'usuari fer-nos saber qualsevol canvi que es produeixi en les seves dades, a Discer, S.L., i que hagués registrat els nostres llocs, per a procedir al seu manteniment en els fitxers corresponents.

Recopilem la seva informació personal per diversos motius:

 • Atendre sol·licituds de serveis
 • Realització dels serveis
 • Confecció de pressupostos
 • Enviar-li missatges d'estat dels serveis en curs
 • Enviament de promocions que considerem interessants per als nostres clients

A més, podem recopilar informació relacionada amb el seu ús dels nostres llocs web a través de diverses tecnologies, com l'ús de cookies.

Podrà revocar aquest consentiment en qualsevol moment, així com exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oblit, portabilitat de dades i oposició pels mitjans indicats en el capítol “EXERCICI DE DRETS” del present document.

MANERES DE RECOLLIDA

Discer, S.L. recull dades personals a través de diversos canals: en el lloc web www.exqlusives.com; en el centre d'atenció telefònica de Discer, S.L.; en els mateixos centres físics de Discer, S.L., a l'hora de sol·licitar un pressupost o un servei.

En tot cas i sempre que sigui aplicable li donarem l'opció de negar-se al fet que usem les seves dades amb finalitats d'enviaments o comunicacions publicitàries.

COMUNICACIÓ A TERCERS

Per a la gestió i empleno de l'objecte del contracte, pot resultar necessari que les seves dades identificatives i de contacte puguin ser enviats i/o comunicats als fabricants dels productes que vostè consuma, per a la gestió dels descomptes, rappeles, etc, que poguessin ser aplicable en el transcurs de la relació comercial amb nosaltres.

Les seves dades també podran ser comunicats a les empreses del grup MD Grup (Discer, S.L., MD Lactics, S.L.), per a poder servir-li productes del seu interès i que només puguin ser proporcionats exclusivament per alguna d'aquestes empreses.

També poden comunicar-se les seves dades com a Nom, NIF, Dades Bancàries, etc., a les Entitats Financeres amb les quals treballa Discer, S.L. únicament als efectes de gestionar les transferències, cobraments i pagaments al fet que doni lloc la relació comercial i l'ús dels nostres serveis.

TRACTAMENTS I USOS

Vostè podrà revocar en tot moment l'autorització que hagi atorgat a fi de permetre que les seves dades siguin utilitzades d'una manera específica. Aquesta revocació d'autorització no podrà tenir efecte retroactiu.

Realització i gestió del servei contractat i facturació

Sense les dades sol·licitades no serà possible la realització del servei.

Les dades personals, així com els relatius al servei seran conservats en els nostres fitxers durant el temps necessari per a poder fer efectiva la garantia del servei prestat (5 anys).

Les dades relatives a la facturació del servei seran conservats en els nostres fitxers durant el temps necessari per a complir amb les obligacions legals i fiscals aplicables als serveis realitzats per Discer, S.L. (5 anys + l'any en curs).

Sobre aquest tractament de dades, Vostè podrà, en cas que ho consideri necessari, exercir els següents drets:

 • D'accés per a conèixer quines dades conservem i tractem.
 • De rectificació en el cas que consideri que les dades no són correctes o bé perquè han canviat (per exemple, les seves dades de contacte).

Servei de Qualitat.

Per a complir amb els nostres compromisos de qualitat amb el client, puntualment realitzem una enquesta destinada a conèixer la satisfacció amb els treballs realitzats als nostres clients i usuaris per a, així, poder millorar els nostres serveis.

Aquestes enquestes s'efectuen per mitjans electrònics (es rep un e-mail amb enllaç a la web on es realitza l'enquesta) i en elles no es recull cap dada personal addicional als quals Vostè ens hagi proporcionat prèviament.

En qualsevol cas, les dades personals de contacte recopilats amb la finalitat d'enviar-li l'enquesta de qualitat únicament seran utilitzats si vostè ens atorga el seu consentiment explícit.

Les dades personals referents a aquest tractament seran conservats per a això durant 3 mesos.

Sobre aquest tractament de dades Vostè podrà, en cas que ho consideri necessari, exercir els següents drets:

 • D'oposició i limitació, perquè les dades personals no siguin tractats -des que es tramiti la seva sol·licitud- per a la finalitat del servei de qualitat.
 • De rectificació en el cas que consideri que les dades no són correctes o bé perquè han canviat.

Informació sobre els serveis de Discer, S.L.

Per a mantenir-li informat sobre els serveis de prestats per Discer, S.L. i de les promocions puntuals, requerim tractar les seves dades de contacte.

D'altra banda, en cada comunicació enviada se li oferirà l'oportunitat de donar-se de baixa d'aquestes; addicionalment vostè pot exercir els drets indicats a continuació en qualsevol moment.

Sobre aquest tractament de dades Vostè podrà, en cas que ho consideri necessari, exercir els següents drets:

 • D'oposició i limitació, perquè les dades personals no siguin tractats -des que es tramiti la seva sol·licitud- per a la finalitat del servei d'informació.
 • De rectificació en el cas que consideri que les dades no són correctes o bé perquè han canviat.
 • D'esborrat o supressió en cas que ens retiri el seu consentiment per a aquest tractament.

Elaboració de pressupostos

Les dades que Vostè ens proporcioni, per a l'elaboració del pressupost, es mantindran en els nostres fitxers fins que Vostè ens informi de la declinació de la seva execució o fins a passats 2 anys, una vegada transcorregut aquest termini seran esborrats. En un altre cas passaran a formar part del tractament de Realització del Servei.

Sobre aquest tractament de dades Vostè podrà, en cas que ho consideri necessari, exercir els següents drets:

 • D'accés per a conèixer quines dades conservem i tractem.
 • De rectificació en el cas que consideri que les dades no són correctes o bé perquè han canviat (per exemple, les seves dades de contacte).
 • D'esborrat en el cas que desestimi definitivament l'actuació pressupostada per Discer, S.L.

Estudi de candidatures d'ocupació

Les dades que Vostè ens proporcioni, per a participar en els nostres processos de selecció de personal, en cas de ser Vostè seleccionat per a la següent fase, li comunicarem tal decisió. Les dades per Vostè proporcionats es conservaran durant un temps màxim d'1 any passat el qual seran eliminats.

Sobre aquest tractament de dades Vostè podrà, en cas que ho consideri necessari, exercir els següents drets:

 • D'accés per a conèixer quines dades conservem i tractem.
 • De rectificació en el cas que consideri que les dades no són correctes o bé perquè han canviat (per exemple, les seves dades de contacte).
 • D'esborrat o supressió en cas que ens retiri el seu consentiment per a aquest tractament.

TRACTAMENT DE COOKIES

COOKIES

Aquest lloc web usa cookies pròpies per a millorar la seva experiència de navegació, depenent de la configuració del seu navegador. En algunes pàgines i opcions dels llocs Discer, S.L. s'usen cookies pròpies del navegador. Les cookies són procediments automàtics de recollida d'informació relativa a les preferències determinades per un Usuari durant la seva visita a una determinada pàgina web. Aquesta informació es registra en petits arxius que són guardats en els equips informàtics de l'usuari, mai en els de Discer, S.L. Cada vegada que l'usuari torna a accedir al lloc web en qüestió, aquests arxius s'activen automàticament de manera que es configura el lloc web amb les preferències assenyalades en anteriors visites. Les cookies no poden llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors.

QUINS TIPUS DE COOKIES UTILITZEM?

SEGONS EL TERMINI DE TEMPS QUE ROMANEN ACTIVES LES COOKIES PODEN SER:

 • Cookies de sessió: dissenyades per a recaptar i emmagatzemar dades mentre l'usuari accedeix a una pàgina web. Se solen emprar per a emmagatzemar informació que només interessa conservar per a la prestació del servei sol·licitat per l'usuari en una sola ocasió (per exemple, una llista de productes adquirits).
 • Cookies persistents: Són un tipus de cookies per les quals les dades segueixen emmagatzemats en el terminal i pot accedir-se a ells i ser tractats durant un període definit. Tenen data d'esborrat. S'utilitzen per exemple en el procés de compra o registre per a evitar haver d'introduir les nostres dades constantment.

SEGONS QUI SIGUI L'ENTITAT QUE GESTIONI L'EQUIP O DOMINI DES D'ON S'ENVIEN LES COOKIES I TRACTI LES DADES QUE S'OBTINGUIN, PODEM DISTINGIR:

 • Cookies pròpies: Són aquelles que s'envien al dispositiu de l'usuari i són gestionades exclusivament per nosaltres per al millor funcionament del lloc.
 • Cookies de tercers: Són aquelles que s'envien al dispositiu de l'usuari des d'un equip o domini que no és gestionat per nosaltres sinó per una altra entitat, que tractarà les dades obtingudes.

QUAN NAVEGUI PER LA NOSTRA PÀGINA WEB ES PODEN INSTAL·LAR EN EL SEU DISPOSITIU LES SEGÜENTS COOKIES:

 • Cookies de registre: Quan l'usuari entra en la nostra web i inicia sessió s'instal·la una cookie pròpia i temporal perquè pugui navegar per la seva zona d'usuari sense haver d'introduir les seves dades contínuament. Aquesta cookie desapareixerà quan tanqui sessió.
 • Cookies d'anàlisis: Serveixen per a estudiar el comportament dels usuaris de manera anònima en navegar per la nostra web. Així podrem conèixer els continguts més vists, el nombre de visitants, etc. Una informació que utilitzarem per a millorar l'experiència de navegació i optimitzar els nostres serveis. Poden ser pròpies, però també de tercers. Entre aquestes últimes es troben les cookies de Google Analytics.

DEFINICIÓ DE LES COOKIES QUE UTILITZEM

Cookies pròpies www.exqlusives.com

Nom de la Cookie Origen Propòsit de la Cookie
PHPSESSID Tècnica Aquesta cookie permet emmagatzemar un identificador únic per sessió a través del que és possible vincular dades necessàries per a possibilitar la navegació per la web. Té la durada de la sessió de l'usuari.
form_key Tècnica Aquesta cookie afegeix una mesura de seguretat que afegeix una cadena aleatòria a tots els formularis enviats per a protegir les dades de la falsificació de sol·licituds en diversos llocs (CSRF). Té la durada de la sessió de l'usuari.
mage-cache-sessid Tècnica El valor d'aquesta cookie desencadena la neteja de l'emmagatzematge de caixet local. Quan l'aplicació backend elimina la cookie, l'administrador neta l'emmagatzematge local i configura el valor de la cookie com a veritable. Té la durada de la sessió de l'usuari.
mage-cache-storage-section-invalidation Tècnica Cookie que força l'emmagatzematge local de seccions de contingut específic que han de ser invalidades. Té la durada de la sessió de l'usuari.
mage-cache-storage Tècnica Cookie d'emmagatzematge local de contingut específic per a visitants que permet funcions de comerç electrònic. Té la durada de la sessió de l'usuari.
mage-messages Tècnica Cookie que realitza un seguiment dels missatges d'error i altres notificacions que es mostren a l'usuari, com el missatge de consentiment de la cookie, i diversos missatges d'error. Té la durada de la sessió de l'usuari.
mage-translation-file-version Tècnica Cookie que realitza un seguiment de la versió de les traduccions en l'emmagatzematge local. Té la durada de la sessió de l'usuari.
mage-translation-storage Tècnica Cookie que emmagatzema el contingut traduït quan el comprador el sol·licita. Té la durada de la sessió de l'usuari.
private_content_version Tècnica Cookie que afegeix un número i una hora aleatoris i únics a les pàgines amb contingut de clients per a evitar que s'emmagatzemin en caixet en el servidor. Té la durada de la sessió de l'usuari.
product_data_storage Tècnica Cookie de configuració de botigues per a dades de productes relacionats amb productes vists/comparats recentment. Té la durada de la sessió de l'usuari.
recently_compared_product_previous Tècnica Cookie que emmagatzema les identificacions dels productes comparats anteriorment per a facilitar la navegació. Té la durada de la sessió de l'usuari.
recently_compared_product Tècnica Cookie que emmagatzema les identificacions dels productes comparats recentment. Té la durada de la sessió de l'usuari.
recently_viewed_product_previous Tècnica Cookie que emmagatzema les identificacions dels productes vists recentment per a facilitar la navegació. Té la durada de la sessió de l'usuari.
recently_viewed_product Tècnica Cookie que emmagatzema les identificacions dels productes vists recentment per a facilitar la navegació. Té la durada de la sessió de l'usuari.
section_data_ids Tècnica Cookie que emmagatzema informació específica del client relacionada amb accions iniciades pel comprador, com la llista de desitjos de visualització, informació de pagament, etc. Té la durada de la sessió de l'usuari.
store Tècnica Cookie que realitza un seguiment de la vista específica de la botiga/localització seleccionada pel comprador. Té la durada de la sessió de l'usuari.

Cookies de tercers www.exqlusives.com

Nom de la Cookie Origen Propòsit de la Cookie
_ga Analítica És una cookie de google analytics que utilitza un identificador anònim per a distingir usuaris anònims. Aquesta cookie realitza anàlisi sobre les interaccions dels usuaris, amb la finalitat d'optimitzar els serveis que ofereixen. Té una durada de dos anys.
_gat, _gat_UA- Analítica És una cookie de google analytics que s'utilitza per a diferenciar entre els diferents objectes de seguiment creats en la sessió. La cookie s'actualitza cada vegada que envia les dades a Google Analytics.
_gid Analítica És una cookie de google analytics que s'utilitza per a distingir als usuaris. Té una durada de 24 hores.
__utma Analítica S'usa per a distingir usuaris i sessions. La cookie es crea quan s'executa la biblioteca Javascript i no hi ha cap cookie __utma. La cookie s'actualitza cada vegada que s'envien dades a Google Analytics.
__utmb Analítica S'usa per a determinar noves sessions o visites. La cookie es crea quan s'executa la biblioteca Javascript i no hi ha cap cookie __utmb. La cookie s'actualitza cada vegada que s'envien dades a Google Analytics.
__utmc Analítica No s'usa en ga.js. Es configura per a interactuar amb urchin.js. Anteriorment, aquesta cookie actuava juntament amb la cookie __utmb per a determinar si l'usuari estava en una nova sessió o visita.
__utmt Analítica S'usa per a limitar el percentatge de sol·licituds
__utmz Analítica Emmagatzema la font de trànsit o la campanya que explica com ha arribat l'usuari al lloc. La cookie es crea quan s'executa la biblioteca Javascript i s'actualitza cada vegada que s'envien dades a Google Analytics.
__utmv Analítica S'usa per a emmagatzemar dades de variables personalitzades de visitant.

ACTUALITZACIÓ DE COOKIES

Les cookies d'aquest lloc web poden ser actualitzades, per la qual cosa recomanem que revisi la nostra política de cookies de manera periòdica.

COM GESTIONAR LES COOKIES EN FUNCIÓ DEL NAVEGADOR QUE UTILITZI

IMPORTANT. Pot Vostè rebutjar el tractament de les dades referides rebutjant l'ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, no obstant això, deu saber que si ho fa és possible que no pugui usar la plena funcionalitat de lloc.

Google Chrome

Microsoft Internet Explorer o Edge

Mozilla Firefox

Apple Safari

Opera

RECAPTCHA

Utilitzem el servei reCAPTCHA de Google Inc. (Google) per a protegir les dades enviades a través dels formularis de les pàgines dels nostres usuaris. Aquest servei permet diferenciar les dades enviades per persones dels missatges automatitzats i suposa la transmissió de l'adreça IP i altres dades requerides per Google per a l'ús del servei reCAPTCHA. Amb tal finalitat, les dades seran transmeses a Google per a poder ser utilitzats. L'adreça IP serà encriptada per Google en els estats membres de la Unió Europea així com en els estats associats a l'espai econòmic europeu. Només en alguns casos excepcionals, les adreces IP seran transmeses al servidor de Google als Estats Units per a la seva encriptació. En nom del propietari d'aquest lloc web, Google utilitzarà aquestes informacions per a avaluar l'ús del servei per part dels usuaris. L'adreça IP transmesa per reCAPTCHA es mantindrà separada d'altres dades de Google. Per a aquestes dades és vàlida la política de privacitat de Google. Tots els detalls sobre la política de privacitat de Google es poden llegir en la pàgina https://policies.google.com/privacy?hl=es

En utilitzar el servei reCAPTCHA, l'usuari consent el tractament de les dades sobre ell dels quals Google disposa en la forma i propòsits a dalt establerts.

GOOGLE ANALYTICS

Aquesta pàgina web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l'oficina principal de la qual aquesta en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, els Estats Units ("Google").

Google Analytics utilitza "cookies", que són arxius de text situats en el seu ordinador, per a ajudar el website a analitzar l'ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús del website (incloent la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors dels Estats Units. Google usarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista del seu ús del website, recopilant informes de l'activitat del website i prestant altres serveis relacionats amb l'activitat del website i l'ús d'Internet.

Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així li ho requereixi la legislació, o quan dits tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà la seva adreça IP amb cap altra dada del qual disposi Google.

Pot Vostè rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l'ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, no obstant això, deu Vostè saber que si ho fa pot ser que no pugui usar la plena funcionabilidad d'aquest website. En utilitzar aquest website Vostè consent el tractament d'informació sobre Vostè per Google en la forma i per a les finalitats a dalt indicades.

EXERCICI DE DRETS

Vostè pot dirigir les comunicacions escrites per a l'exercici dels seus drets a:
Discer, S.L.
B-58190455

inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el Tom 31934, Foli 34, Full B-201636, Inscripció 1ª, remetent les seves sol·licituds a la següent adreça:
Discer, S.L.
Encuny, 20, 08038 Barcelona

També pot dirigir les seves comunicacions a través dels següents canals:

 • Presencialment, en les nostres oficines
 • Per correu electrònic a l'adreça rgpd@discer.com
 • Contactant al telèfon +34 932 232 940 on estem a la seva disposició per a atendre-li.

Les sol·licituds de dades enviades poden requerir que vostè proporcioni la documentació addicional necessària per a confirmar la seva identitat. En tot cas pot obtenir informació general sobre la privacitat i la Protecció de Dades Personals en el següent enllaç: www.agpd.es.